Huisregels

Huisregels GLORIOUS HEROES PRESENTS ENFUSION LIVE.

 • Tijdens het evenement is er 100% visitatie op wapens en drugs.
 • Club gerelateerde kleding waaronder voetbalshirts motorclub gerelateerde kleding vlaggen en/of andere club gerelateerde uitingen en kengetal uitingen wordt de toegang tot het evenement geweigerd. Uitgezonderd vechtsport clubs en vechtsportmerken.
 • Verbaal en non-verbaal of lichamelijk geweld,discriminatie en ongewenste intimiteiten worden tijdens en rondom het evenement niet getolereerd.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de Martiniplaza.
 • Eigen meegebrachte glaswerk, blik, drinken en etenswaren zijn niet toegestaan tijdens het evenement.
 • Het is niet toegestaan om de nooduitgangen te openen of te blokkeren, openen alleen tenzij er zich een calamiteit voordoet tijdens het evenement.
 • Bij calamiteiten tijdens het evenement dient u de aanwijzingen die u hoort via de speakers of van het beveiligingspersoneel op te volgen.
 • Aanwijzingen van de mensen die herkenbaar en zichtbaar met het evenement verbonden zijn moeten altijd gevolgd worden.
 • Glorious Heroes hanteert een zero drugs en wapen tolerantie tijdens het gala. Gevonden drugs wordt in beslag genomen. Bij het in het bezit hebben van grote hoeveelheden drugs of handel in drugs tijdens en rondom het gala, wordt de betreffende persoon(en) overgedragen aan de politie.
 • Bij het in bezit hebben van wapens tijdens en rondom het evenement zoals genoemd in de wet wapens en munitie wordt direct de politie ingeschakeld.
 • Vuurwerk is niet toegestaan tijdens het evenement.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens of rondom het evenement.
 • Organisatie van het evenement kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. Met het betreden van de Martiniplaza, alwaar het evenement plaats vind, geeft u aan akkoord te gaan en zich te houden aan de huisregels geldende ten tijde van Glorious Heroes. Bij overtredingen van het huisregelement schakelen wij zonodig de politie in.
 • Bij het plegen van een strafbaar feit tijdens en rondom het evenement wordt ten allen tijde de politie ingeschakeld.

Wij als organisatie gaan er vanuit dat eenieder bovenstaande zal respecteren en naleven en dan maken we er met z’n allen weer een mooie dag van!

Sportieve groeten van Team Glorious Heroes